منوی اصلی محصولات
ماشین حساب ها پول شمار ها )2(
جستجوی مدل
 

محصولات کاتگوری " ماشین حساب ها "

موارد یافته شده 8 عدد ، صفحات  1 

ماشین حساب مهندسی
AX-3600

محاسبات آماری و رگرسیون محاسبات توابع محاسبات انتگرال تبدیل مختصات قطبی به دکارتی محاسبات برنامه ای
ماشین حساب مهندسی
AX-3950

صفحه نمایش دو سطری انجام محاسبات آماری تبدیل دستگاه مختصات حل معادله محاسبه دیفرانسیل و انتگرال معین
ماشین حساب رومیزی
AJ-120

صفحه نمایش  12 رقمی قابلیت بازبینی و تصحیح (چک کن) قابلیت ذخیره 120 مرحله ای محاسبات مالیاتی (TAX) کلیدهای پلاستیکی
ماشین حساب رومیزی
AJ-220

صفحه نمایش  12 رقمی قابلیت بازبینی و تصحیح (چک کن) قابلیت ذخیره 120 مرحله ای محاسبات مالیاتی (TAX) کلیدهای پلاستیکی
ماشین حساب رومیزی
AD-3V

صفحه نمایش بزرگ 14 رقمی محاسبات مالیاتی (TAX) کلیدهای پلاستیکی کلید برگشت نور و باطری صفحه فلزی  
ماشین حساب رومیزی
AD-12X

صفحه نمایش بزرگ 12 رقمی کلیدهای پلاستیکی کلید برگشت نور و باطری صفحه فلزی
ماشین حساب رومیزی
AD-898

صفحه نمایش بزرگ 12 رقمی کلیدهای پلاستیکی کلید برگشت نور و باطری صفحه کلید بزرگ  
ماشین حساب رومیزی
AD-2V

صفحه نمایش بزرگ 12 رقمی کلیدهای پلاستیکی کلید برگشت نور و باطری صفحه فلزی    © Copyright 2008 AzarHesab.Com
Designed by MasPhp.Com